Oddziały

Jednostka Dominująca nie posiada zamiejscowych oddziałów (zakładów).