Opis organizacji

Podstawową działalnością jest produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupę Kapitałową Grupy Azoty S.A. (dalej: Grupa Azoty, Grupa) tworzyły: Grupa Azoty S.A. – Jednostka Dominująca oraz 10 spółek zależnych (9 spółek z udziałem w kapitale powyżej 50 % oraz 1 spółka kontrolowana pośrednio), w tym:

 • spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej Grupa Azoty PUŁAWY),
 • spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej Grupa Azoty ZAK S.A.),
 • spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej Grupa Azoty POLICE),
 • spółka zależna Grupa Azoty ATT Polymers GmbH,
 • spółka zależna Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (dalej Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.),
 • spółka zależna Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej Grupa Azoty SIARKOPOL),
 • spółka zależna Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o.,
 • spółka zależna Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o.,
 • spółka zależna Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o.,
 • spółka kontrolowana pośrednio Navitrans Sp. z o.o.,

jednocześnie:

 • spółka Grupa Azoty PUŁAWY jest jednostką dominującą wobec 10 podmiotów zależnych, posiada udziały w 5 podmiotach stowarzyszonych,
 • spółka Grupa Azoty ZAK S.A. jest jednostką dominującą wobec 2 podmiotów zależnych oraz posiada udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych,
 • spółka Grupa Azoty POLICE jest jednostką dominującą wobec 9 podmiotów zależnych oraz posiada udziały w 2 podmiotach stowarzyszonych,
 • spółka Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. jest jednostką dominującą wobec 3 podmiotów zależnych.

Jednostka Dominująca

Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450 w dniu 28 grudnia 2001 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2001 roku.

Od dnia 22 kwietnia 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty S.A.).

Podstawową działalnością jest produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1).

Prezentacja spółek zależnych Jednostki Dominującej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000011737 w dniu 11 maja 2001 roku. Siedziba spółki mieści się w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Od dnia 4 kwietnia 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.).

Podstawową działalnością spółki jest produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1).

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008993. Siedziba spółki mieści się w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej nr 30 A. Od dnia 11 stycznia 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.).

Podstawową działalnością spółki jest produkcja nawozów i związków azotowych, chemikaliów organicznych i nieorganicznych oraz innych wyrobów chemicznych (PKD 2014Z).

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501 w dniu 29 maja 2001 roku. Siedziba spółki mieści się w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1. Od dnia 3 czerwca 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.)

Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15 Z) oraz produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12 Z). Profil działalności uzupełnia: produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13 Z), produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59 Z).

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Została wpisana do rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Cottbus w dniu 2 lutego 2006 roku pod numerem HRB 7461 CB. Z dniem 27 stycznia 2010 roku Jednostka Dominująca stała się jedynym udziałowcem spółki.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 9 000 tys. EUR i jest w pełni wpłacony.

Od dnia 10 lipca 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty ATT Polymers GmbH. Przedmiot działalności: produkcja i handel w zakresie tworzyw sztucznych (polimerów), ich produktów pośrednich oraz wytwarzanych z nich produktów pochodnych.

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319998 w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 7.

Od dnia 28 lutego 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.).

Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego (PKD 71.12 Z).

Grupa Azoty „Koltar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206663 w dniu 12 maja 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. E. Kwiatkowskiego nr 8.

Od dnia 6 marca 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty „Koltar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o.).

Zakres działalności: obsługa spedycyjna związana z nadawaniem i przyjmowaniem przesyłek kolejowych, usługi załadunkowe i wyładunkowe, czyszczenie cystern i wagonów oraz ich przegląd, prowadzenie działalności handlowej, utrzymywanie linii kolejowych związanych z obsługą zakładowej stacji kolejowej (PKD 49.20 Z).

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna

Spółka została zarejestrowana w dniu 1 stycznia 1997 roku. Siedziba spółki mieści się w Grzybowie. Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185170 w dniu 29 grudnia 2003 roku przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Od dnia 11 lutego 2014 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.).

Kluczowy zakres działalności spółki to wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91 Z), produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, produkcja podstawowych chemikaliów organicznych, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

Grupa Azoty „Folie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka została zawiązana w dniu 19 maja 2014 roku. Siedziba spółki mieści się w Tarnowie. Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514370 w dniu 24 czerwca 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kluczowy zakres działalności spółki to produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22 Z), produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29 Z), produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16 Z).

Grupa Azoty „Compounding” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka została zawiązana w dniu 19 maja 2014 roku. Siedziba spółki mieści się w Tarnowie. Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514097 w dniu 18 czerwca 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kluczowy zakres działalności spółki to produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16 Z), produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22 Z), produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29 Z).

Spółka Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. to zajmować się będzie uszlachetnianiem tworzyw sztucznych w masie (compounding), przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Podmiot stowarzyszony Jednostki Dominującej

Navitrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Została zarejestrowana w dniu 30 czerwca 1992 roku. Siedziba spółki mieści się w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 18/5. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062936 w dniu 20 listopada 2001 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres działalności: działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29 C).

Udział Jednostki Dominującej w spółkach zależnych na dzień 31 grudnia 2014 roku Udział Jednostki Dominującej w spółkach zależnych na dzień 31 grudnia 2014 roku (w jednostkach waluty)

Nazwa podmiotuSiedziba/AdresKapitał zakładowy% akcji/udziałów bezpośrednich przypadających
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH Forster Straße 72 03172 Guben Niemcy 9 000 000 EUR 100
Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów 32 760 000 PLN 100
Grupa Azoty PUŁAWY al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy 191 150 000 PLN 95,98
Grupa Azoty ZAK S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn -Koźle 285 064 300 PLN 93,48
Grupa Azoty POLICE ul. Kuźnicka 1 72-010 Police 750 000 000 PLN 66
Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 7 33-101 Tarnów 85 630 550 PLN 63,27
Grupa Azoty SIARKOPOL Grzybów, 28-200 Staszów, 55 000 000 PLN 85
Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o. ul. Chemiczna 118 33-101 Tarnów 5 000 PLN 100
Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. ul. Chemiczna 118 33-101 Tarnów 5 000 PLN 100

Schemat graficzny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku

Schemat graficzny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku

SCHEMAT GRAFICZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU