Kontakt IR

Działając zgodnie z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego Grupa Azoty S.A., w celu zapewniania efektywnego kontaktu z otoczeniem, poszerzania wiedzy na temat działań spółki, jej celów i procesów realizacji zamierzeń gospodarczych, rzetelnie informuje o swojej działalności i podejmowanych decyzjach. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich w kwestiach związanych z jej obecnością na rynku kapitałowym.

Zespół Relacji Inwestorskich 

ul. E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów 

tel.: +48 14 637 35 31, +48 14 637 40 64

fax: +48 14 633 47 25

ir.tarnow@grupaazoty.com

Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich 

Joanna Barnaś

tel. kom.: 785 780 018

tel.: +48 14 637 40 63

fax: +48 14 633 47 25

joanna.barnas@grupaazoty.com