Polityka rozwoju

Operacjonalizacja Strategii określa enumeratywnie 38 projektów strategicznych, jako budujących wartość poszczególnych segmentów lub całej Grupy.

Kierunki rozwoju Grupy Azoty określone zostały w Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020, przedstawiającej wizję rozwoju i budowy wartości Grupy w najbliższych latach oraz w jej operacjonalizacji na lata 2014–2020, zaprezentowanej rynkowi 14 sierpnia 2014 roku.

Do roku 2020 domeną Grupy Azoty będzie pięć segmentów biznesowych budujących wartość (Nawozy, Tworzywa, Oxoplast, Pigmenty i Melamina) i segment wspierający Energetyka (wewnętrzna), z możliwością wejścia w nowe segmenty, w tym nowe tworzywa i energetykę zawodową.

Wdrożenie Strategii będzie realizować się w trzech strategicznych obszarach działania, którymi są:

  • rozwój organiczny, o nakładach inwestycyjnych szacowanych na 6 do 7 mld PLN w ciągu siedmiu lat 2014-2020,
  • program doskonałości operacyjnej, którego docelowy wpływ na efektywność Grupy Azoty ma wynieść 300 mln zł rocznie na poziomie EBIT,
  • dopełnienie wzrostu efektywności Grupy w drodze fuzji i przejęć (M&A).

Operacjonalizacja Strategii określa enumeratywnie 38 projektów strategicznych, jako budujących wartość poszczególnych segmentów lub całej Grupy (więcej niż jednego segmentu lub w więcej niż jednej lokalizacji - projekty korporacyjne), o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i rynkowym. Wskazuje również na kierunki aktywności w obszarze M&A.