Inwestycje krajowe i zagraniczne

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Azoty w 2014 roku wyniosły 572 197 tys. zł. Wydatki te nie obejmują: nakładów na remonty 40 506 tys. zł, wydatków na komponenty 110 792 tys. zł, wpłaconych zaliczek (19 638) tys. zł oraz innych bezpośrednio związanych z inwestycjami 10 263 tys. zł.

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty przedstawia się następująco:

Inwestycje związane z rozwojem biznesu 237 337 tys. zł
Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu 179 009 tys. zł
Inwestycje mandatowe 89 365 tys. zł
Zakupy gotowych dóbr 66 486 tys. zł

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w 2014 roku

Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty w 2014 roku przedstawiały się następująco:

Jednostka Dominująca 70 298 tys. zł
grupa kapitałowa Grupy Azoty POLICE 177 648 tys. zł
grupa kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 169 498 tys. zł
grupa kapitałowa Grupy Azoty ZAK S.A. 128 870 tys. zł
Grupa Azoty SIARKOPOL 15 653 tys. zł
Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. 6 400 tys. zł
Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o. 2 080 tys. zł
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH 1 750 tys. zł