Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Grupa Azoty nie zawierała w 2014 roku transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.