Nasza działalność

Grupa Azoty jest dominującą grupą chemiczną w Polsce i znaczącą w Europie Środkowo – Wschodniej. Posiada w swojej ofercie nawozy mineralne oraz produkty z grupy B2B, w tym tworzywa sztuczne i chemikalia. Obecnie działalność Grupy koncentruje się na następujących segmentach:

 • Nawozy–Agro,
 • Tworzywa,
 • Chemia,
 • Energetyka,
 • Pozostałe.

Segment Nawozy-Agro

Podstawowym segmentem biznesu Grupy Azoty są nawozy. W ofercie biznesu nawozy znajdują się:

 • nawozy azotowe, w tym z siarką,
 • nawozy wieloskładnikowe,
 • fosforyty.

Dodatkowo w Segmencie uwzględniono amoniak, kwas azotowy, nitrozy. Produkcja w ramach tego segmentu realizowana jest przez spółki: Jednostkę Dominującą, Grupę Azoty ZAK S.A., Grupę Azoty POLICE, Grupę Azoty PUŁAWY i podległe jej zakłady np. GZNF „Fosfory” Sp. z o.o., Zakłady Azotowe Chorzów S.A. i inne spółki zależne znajdujące się w strukturze Grupy.

Grupa Azoty realizuje projekt wydobycia fosforytów z własnej kopalni w Senegalu.

Segment Tworzywa

Kolejnym ważnym segmentem są Tworzywa. W segmencie tym wytwarzane są następujące produkty: kaprolaktam, poliamid (PA6), poliacetal (POM), cykloheksanon i cykloheksanol.

Produkcja tworzyw oraz produktów towarzyszących realizowana jest przez trzy spółki: Jednostkę Dominującą, Grupę Azoty PUŁAWY oraz Grupę Azoty ATT Polymers GmbH.

Grupa Azoty jest liderem w produkcji poliamidu 6 w Polsce, w Unii Europejskiej jest piątym producentem zintegrowanym oraz jedynym producentem poliacetalu w Polsce i liczącym się na rynku europejskim.

Segment Chemia

Istotnym obszarem działalności Grupy Azoty pozostaje segment Chemia, w którym znajdują się takie rynkowe produkty jak: alkohole OXO, plastyfikatory, melamina, mocznik techniczny, biel tytanowa, siarka oraz nadtlenek wodoru.

Grupa Azoty ZAK S.A. jest jedyną w Polsce i siódmą w Europie pod względem produkcji alkoholi OXO, oraz największą krajową, a czwartą europejską firmą produkującą plastyfikatory.

Jedynym producentem bieli tytanowej w kraju i znaczącym producentem w Europie pozostaje Grupa Azoty POLICE, natomiast trzecim producentem melaminy na świecie – Grupa Azoty PUŁAWY.

Segment Energetyka

Wyroby produkowane w segmencie Energetyka sprzedawane są lokalnie, w bezpośrednim otoczeniu spółek.

Rynki energii elektrycznej w 2014 roku stanowiły:

 • Odbiorcy przyłączeni do Systemu Elektroenergetycznego poszczególnych spółek Grupy Azoty,
 • Rynek Energii,
 • Rynek Bilansujący (sprzedaż nadwyżek).

Spółki Grupy Azoty posiadają własne sieci dystrybucyjne mediów energetycznych i energii.

Segment Pozostałe

W Grupie Azoty produkuje się katalizatory stosowane do wybranych syntez chemicznych, do produkcji amoniaku, wodoru i gazu syntezowego.

W ramach pozostałej działalności Grupa Azoty prowadzi szereg działań w zakresie ochrony środowiska, administrowania, usług diagnostycznych i kontrolnych w zakresie badań oraz zarządzaniem zakładowym majątkiem wspólnym. Ważnym elementem tego systemu jest logistyka.